အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတကေတာ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ Barbra Bush တစ္ေယာက္ ယမန္ေန႔က ဆံုးပါးသြားခဲ့

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတကေတာ္လဲျဖစ္ခဲ့တဲ့အျပင္ သမၼတ George Bush ရဲ႕မိခင္လည္း ျဖစ္ခဲ့သူ Barbra Bush တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

အရက္မေသာက္၊ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ မိန္းမမရႈပ္တဲ့လူမ်ိဳးဟာ အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား

ကိုယ့္ဘဝအတြက္လက္တြဲေဖာ္ကိုေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ အေပၚယံေတြကိုၾကည့္ျပီးဆံုးျဖတ္တာ မွန္ကန္ျခင္းရွိပါ့မလား

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားနဲ႔ “ဟဲလို”ဒုကၡ

လူတိုင္းကို “ဟဲလို”ေနရတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဒုကၡလည္းမေသးသလို အခ်ိန္ျပည့္ ျပန္ေျဖေနရတဲ့ ကိုယ္ေတြရဲ႕“ဟဲလို” ဒုကၡကလည္း မလြယ္ပါလားေနာ္….

error: Content is protected !!