“အားႏြဲ႕တယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားနည္းတာပဲ ရွိပါတယ္” လို႔ဆိုလာတဲ့ မခင္ခ်မ္းေျမ့သူ

ကိုယ္ခံပညာသင္ျခင္းအားျဖင့္ က်န္းမာေရးနဲ႔ အလွအပအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔အတူ သူ႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္ေတြက….

error: Content is protected !!