ကိုယ္နဲ႔လိုက္တဲ့ မ်က္ကပ္မွန္အေရာင္ကို ဘယ္လိုေရြးၾကမလဲ?

ဟယ္ မ်က္ကပ္မွန္ပဲ အစိမ္း၊ အျပာ စသည္ျဖင့္ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့အေရာင္ ေရြးလိုက္ရင္ေတာ္ၿပီေပါ့လို႔ထင္ေနရင္ အဲ့အေတြးေတြလႊတ္ပစ္လိုက္ပါလို႔။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သမိုင္းထဲက LGBTတိုက္ပြဲရွည္ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးအျပည့္ရဖုိ႔ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရတာ ရာစုႏွစ္တစ္ခုစာေလာက္ဆိုရင္… 

error: Content is protected !!