အတိတ္ဘဝတုန္းက ေယာင္းဟာ ဘယ္သူအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့တာလဲ?

အမယ္.. အက္ဒ္မင္ဆို နတ္ဘုရားမတဲ့ ဟိဟိ… 

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

အတိတ္ဘဝမွာ ေယာင္းက ဘယ္သူလဲ?
%%personality%%
Wathun
Wathun

နာမည္ရင္းေတြ ဘာေတြထက္ Potterhead တစ္ေယာက္ပါ။ အဲ့လို ေမွာ္ေလာကေတြ၊ အလွအပကလြဲၿပီး က်န္တဲ့အရာေတြ အားလံုးကို စိတ္ဝင္စားလို႔ ေဆာင္းပါးေတြထဲ ေမွာ္ေတြ၊ magical creatures ေတြပါလာရင္ေတာ့ တျခားသူမေတြးပါနဲ႔ ကၽြန္မပါပဲလို႔... :*

error: Content is protected !!