Tag: Yourself

လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ဖို႔

လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္တယ္ဆိုတာ အပူအပန္မရွိတဲ့ ဘဝလို႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အပူအပန္မရွိဘူးဆိုတာကိုေရာ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ၾကေသးတာလဲ???