ႈInterview

ေဒါက္တာေက်ာ္ဟန္သာျမင့္ (သို႔) ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျပသူလူငယ္တစ္ဦးနဲ႔ေတြ႕ဆံုျခင္း

အက်ႌတစ္ထည္ကို ခ်ဳပ္ဖုိ႔ဆိုရင္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္တဲ့လူငါးေယာက္ေလာက္ကို လုိက္ေမးမွ အရင္ေခတ္က အက်ႌတစ္ထည္ရဲ႕ ပံုစံရတယ္။

Food Knowledge

တစ္နွစ္ပတ္လံုးကံေကာင္းေစဖို႔ ႏွစ္သစ္ကူးမွာစားသင့္တဲ႔ အစားအစာ ၁၀ မ်ိဳး

ႏိုင္ငံအသီးအသီးရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အယူအဆေတြအရ..သူတို႔ အတြက္ကံေကာင္းေစတဲ့ အစားအစာေတြက ?

Quiz

အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြအေၾကာငး္ ေယာင္းတို႔ ဘယ္ေလာက္သိလဲ

ရံုးပိတ္ရက္ေရာက္ရင္ ေပ်ာ္တယ္ဆုိလုိ႔ ပိတ္ရက္ေတြအေၾကာင္းဘယ္ေလာက္သိလဲ စာေမးပြဲစစ္ၾကည့္ပါရေစ