Tag: struggle

ခြန္အားျဖစ္ေစေသာ မုန္တိုင္း

မုန္တိုင္းဆိုမွေတာ့ ေကာင္းစရာဘယ္ရွိမလဲ။ ဒါေပမဲ့ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံဖူးတဲ့သူတိုင္း ကိုယ့္ရဲ႕လံုၿခံဳရာေနရာ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ လြတ္လမ္းကို ေသခ်ာ သိႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းရွိတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ျငင္းလို႔မရဘူးမလား။