Tag: Shopping

ဆယ္စုနွစ္ကာလအတြင္း အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေျပာင္းလဲလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္

အြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္လုပ္ရတာ ႀကိဳက္တဲ့ ေယာင္းေလးေတြ လက္ညွိဳးေထာင္