Tag: #self-confidence

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေရြးခ်ယ္ပါ

ကိုယ္ေပးသေလာက္ျပန္မရတဲ့အခါ၊ ကိုယ့္ဂရုစိုက္မႈေတြ အသိအမွတ္ျပဳမခံရတဲ့အခါ၊ ခ်စ္ရတဲ့သူေတြက တန္ဖိုးမထားတဲ့အခါ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အရင္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ပါ။