Tag: Routine

ကိုယ့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္စဥ္ေတြက မွန္ရဲ႕လား?

ေဆာ့တာေတာ့ ေဆာ့ေနတာပဲ တစ္ကိုယ္လံုးကိုက္ခဲရံုကလြဲၿပီး ဘာမွဆက္မျဖစ္လာဘူး ဆိုတဲ့ေယာင္းေယာင္ေတြ ေျဖၾကည့္ပါ။