Tag: Pregnant

တစ္ေကာင္တည္းပဲ ဒါေပမဲ့ ျခေသၤ့

ကၽြန္မကိုခ်စ္လွပါခ်ည္ရဲ႕ လက္ထပ္ပါ့မယ္ဆိုၿပီး ကတိေပးထားတဲ့ ရည္းစားဆိုတဲ့ေကာင္ကလည္း ကိုယ္ဝန္ဆိုတဲ့အသံလည္းၾကားေရာ ေျပးသြားလိုက္တာမွ အရိပ္ေတာင္မေတြ႔ရေတာ့ဘူး။

တစ္ေကာင္တည္းပဲ ဒါေပမဲ့ ျခေသၤ့

ကၽြန္မကိုခ်စ္လွပါခ်ည္ရဲ႕ လက္ထပ္ပါ့မယ္ဆိုၿပီး ကတိေပးထားတဲ့ ရည္းစားဆိုတဲ့ေကာင္ကလည္း ကိုယ္ဝန္ဆိုတဲ့အသံလည္းၾကားေရာ ေျပးသြားလိုက္တာမွ အရိပ္ေတာင္မေတြ႔ရေတာ့ဘူး။

ေမေမေယာင္းေလးေတြ အားလံုး သတိထားသင့္တဲ့ အဆိပ္သင့္ မီးခိုးေငြ႕ရဲ႕ အႏၱရာယ္

အမွန္ေတာ့ ေမေမေယာင္းေလးေတြမွမဟုတ္ပါဘူးကြယ္.. ေယာင္းတို႔ အားလံုး သတိထားႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့… 

ေမေမေယာင္းေလးေတြ အားလံုး သတိထားသင့္တဲ့ အဆိပ္သင့္ မီးခိုးေငြ႕ရဲ႕ အႏၱရာယ္

အမွန္ေတာ့ ေမေမေယာင္းေလးေတြမွမဟုတ္ပါဘူးကြယ္.. ေယာင္းတို႔ အားလံုး သတိထားႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့…