Knowledge

အသက္(၆)နွစ္ကေန (၈)နွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ပံုနဲ႕ ထိန္းေက်ာင္းနည္းမ်ား

အရြယ္စေျပာင္းတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကို  ဘယ္လိုထိန္းေက်ာင္းၾကမလဲ