Career Friendship Knowledge

စကားဝိုင္းတစ္ခု ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ

တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာခ်င္တယ္၊ ဒါေပမဲ႔လည္း ဘယ္ကေန ဘယ္လိုစၿပီး စကားဝိုင္းဖန္တီးရမလဲ မသိဘူးဆုိရင္ ဒါေလးကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္…