Fitness

အားစိုက္ထုတ္ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ဖို႕ ခြန္အားျဖည့္ေပးနိုင္မယ့္ သီခ်င္းေကာင္း (၅) ပုဒ္

သီခ်င္းေတြနဲ႕ဒြန္႕ရင္း ပင္ပန္းတာေတြ ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ျဖစ္သြားမွာ ျမင္ေယာင္ေသး

Knowledge Women News

အတုယူေလးစားစရာ ကမာၻ႔အေအာင္ျမင္ဆံုး အမ်ိဳးသမီး CEO (၅) ဦး

အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ ရႏုိင္သလို တန္းတူ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းလည္း ရွိတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပခဲ့သူေတြေပါ့..