Tag: Motivation

အားစိုက္ထုတ္ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ဖို႕ ခြန္အားျဖည့္ေပးနိုင္မယ့္ သီခ်င္းေကာင္း (၅) ပုဒ္

သီခ်င္းေတြနဲ႕ဒြန္႕ရင္း ပင္ပန္းတာေတြ ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ျဖစ္သြားမွာ ျမင္ေယာင္ေသး