Tag: lives

မိဘတို႔ သတိျပဳသင့္ေသာ အုပ္ထိန္းမႈ အမွား (၆)မ်ိဳး

သားသမီးနဲ႔ မိဘၾကား ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ကြာဟခ်က္ႀကီးေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အုပ္ထိန္းမႈ ပံုစံကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။