Tag: jealousy

ရည္းစားဘဝျဖတ္သန္းဖို႔ အေရးႀကီးဆံုး စညး္ကမ္းခ်က္(၅)ခ်က္

ႀကိဳက္တုန္းကေတာ့ ဘာဝတ္ဝတ္ ႀကိဳက္ခဲ့ၿပီးမွ ခ်စ္သူျဖစ္ေတာ့မွ ဟိုလိုမဝတ္နဲ႔ ဒီလိုဝတ္ေပါ့.. ဟုတ္လား? ဒါမ်ိဳး မိမိ နည္းနည္းေလးမွ လက္မခံပါ။ 

ရည္းစားဘဝျဖတ္သန္းဖို႔ အေရးႀကီးဆံုး စညး္ကမ္းခ်က္(၅)ခ်က္

ႀကိဳက္တုန္းကေတာ့ ဘာဝတ္ဝတ္ ႀကိဳက္ခဲ့ၿပီးမွ ခ်စ္သူျဖစ္ေတာ့မွ ဟိုလိုမဝတ္နဲ႔ ဒီလိုဝတ္ေပါ့.. ဟုတ္လား? ဒါမ်ိဳး မိမိ နည္းနည္းေလးမွ လက္မခံပါ။