Tag: Intelligent

ညမအိပ္တဲ့ ဇီးကြက္ေလးေတြက ပိုၿပီးဉာဏ္ေကာင္းတယ္ဆိုပဲ

ညဘက္တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးအာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ၾကတဲ့သူေတြဟာ အခ်ိန္မွန္အိပ္တဲ့သူေတြထက္ ပိုၿပီး IQ ျမင့္မားပါတယ္။

ညမအိပ္တဲ့ ဇီးကြက္ေလးေတြက ပိုၿပီးဉာဏ္ေကာင္းတယ္ဆိုပဲ

ညဘက္တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးအာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ၾကတဲ့သူေတြဟာ အခ်ိန္မွန္အိပ္တဲ့သူေတြထက္ ပိုၿပီး IQ ျမင့္မားပါတယ္။