Tag: Hard

သဲတစ္ပြင့္လည္း ေလးပါတယ္

The key to success is knowing what you bring to the table – ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ဆိုတာ ကိုယ့္စားပြဲေပၚကို ဘယ္ယူလာသင့္တယ္ဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္သိစိတ္ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။

က်န္ခဲ့ရတဲ့အခါ

ကိုယ္တန္ဖိုးထားတဲ့သူေတြက ကိုယ့္ကိုပစ္ပယ္သြားတဲ့အခါ ဆြဲထားဖို႔အခြင့္မရွိတဲ့ေနာက္ ထားခဲ့ခံရတယ္ဆိုတာကို မ်က္စိစံုမွိတ္လက္ခံလိုက္ရေတာ့တာပဲ။