Fitness

ေန႔တိုင္းနီးပါးေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အက်င့္ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုအရာေတြကို ေမြးျမဴရမလဲ?

ဖတ္သင့္ပါတယ္၊ ၃ လစာေတြသြင္းၿပီး ဒီအတိုင္းေရွာ္လိုက္ရတဲ့အကြက္ေတြ ထပ္မျဖစ္ခ်င္ရင္ေပါ့…