Tag: fit

ခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့ အဆီရာခိုင္ႏႈန္းကို လိုက္ၿပီး ပံုစံက ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားလဲ?

ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း သူတို႔အေျခအေနသိသြားေအာင္ မန္းရွင္းေလးေခၚျပလိုက္ပါဦး

က်စ္လ်စ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ရဖို႔အတြက္ တစ္ေန႔သၾကားဓာတ္ဘယ္ေလာက္ စားသင့္လဲ

ဝိတ္က်ခ်င္ရင္ သၾကားဓာတ္ကို ကိုယ္မုန္းတဲ့ ex ဆက္ဆံသလို မုန္းမုန္းတီးတီးနဲ႔ျပတ္ျပတ္သာသားျဖတ္ 😛