Tag: email

အီးေမးလ္ကို ျမန္ျမန္အေၾကာင္းျပန္လာေစဖို႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ?

ကိုယ္ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကို ဘာလို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေၾကာင္းမျပန္ပါလိမ့္လို႔ ေတြးမိဖူးပါလား။