သင္ေတြ႕ေနတာ ေကာင္ေလးလား ေယာက္်ားေလးလား

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က “ကိုယ္မင္းကို ခ်စ္တယ္” လို႕ပဲေျပာမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကေတာ့
“ကိုယ္မင္းကို ခ်စ္တယ္” လို႕ေျပာၿပီး  သူ႕ရဲ႕အျပဳအမူေတြနဲ႔ သူ႕အခ်စ္ကို သက္ေသျပလိမ့္မယ္။

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က သင့္ကို သူ႕အတြက္ မျပည့္စံုုေသးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ခံစားရေစလိမ့္မယ္။
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က သင့္ကို ရွိရင္းစြဲထက္ ပိုျပည့္စံုဖို႕ ႀကိဳးစားလာေအာင္ ျပဳစားနိုင္လိမ့္မယ္။

ေကာင္ေလးက ပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္မ်ားတယ္။ ေယာက္်ားေလးက ကာကြယ္ေပးတယ္။

သင့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ေကာင္ေလးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က
သင့္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေနလိမ့္မယ္။

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က သူ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ပဲ သူႀကည့္လိမ့္မယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က
သင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ သူ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈလို႔ ခံယူထားလိမ့္မယ္။

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က သင့္ကို ေလ်ွာ့တြက္လိမ့္မယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က သင့္အစြမ္းအစကို
သူသိတဲ့အတြက္ေႀကာင့္ သင့္ကို စိန္ေခၚလိမ့္မယ္။

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က မိန္းကေလး ေယာက္်ားေလး ခြဲျခားလိမ့္မယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က
မိန္းကေလးနွင့္ ေယာက္်ားေလး တန္းတူျဖစ္တယ္လို႕ ခံယူထားလိမ့္မယ္။

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ျပႆနာျဖစ္တိုင္း ဆင္ေျခေတြေပးလိမ့္မယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကေတာ့
အမွားရွာၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႕ႀကိဳးစားလိမ့္မယ္။

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က သင့္အေပၚယံအလွကိုပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကေတာ့
သင့္အတြင္းစိတ္ကို ပို စိတ္ဝင္စားတယ္။

သင္အခုေတြ႕ေနတာ
ေကာင္ေလးလား?
ေယာက္်ားေလးလား?

အိတ္ဖြင့္စာတစ္ေစာင္ကို အနည္းငယ္ျဖည့္စြက္ၿပီး ဘာသာျပန္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

No Comments Yet

Comments are closed