အခ်စ္ႏြံထဲက ႐ုန္းထြက္မယ္

ေယာင္းတို႔ေရ အခ်စ္ႏြံထဲမွာ မြန္းက်ပ္လြန္းလို႔ ရုန္းထြက္ခ်င္ေနၿပီလား?
ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဒီနည္းလမ္းေလးေတြနဲ႔ ရုန္းထြက္လိုက္ပါ။

error: Content is protected !!