ဆို႐ွယ္​မီဒီယာက ဘဝမဟုတ္​ပါ။

ဆို႐ွယ္​မီဒီယာက ဘဝမဟုတ္​ပါ။

ဖုန္းေရွ႕ကမခြာႏိုင္ပဲ တစ္ေလာကလံုးနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီးေဘးကလူကိုေမ့ေနတဲ့ အတြဲတစ္တဲြ။ ေဘးကလူကိုေတာင္စကားမေျပာႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ Facebook က status က ‘dating’ တဲ့။

285 Shares
ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က ေကေပါ့အဆိုေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝ

ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က ေကေပါ့အဆိုေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝ

အာရွႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္လာတဲ့ ေကေပါ့အဆုိေတာ္ေတြက လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ လူေတြအားက်ရေလာက္ေအာင္ တကယ္ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရဲ႕လား။

1.6K Shares
အေရာင္ေတြက ဒီလိုစိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္တယ္။

အေရာင္ေတြက ဒီလိုစိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္တယ္။

သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး စိတ္ခံစားခ်က္ေလးပါ လိုက္ႏိုင္ေအာင္ ဒီလိုအေရာင္ေတြ ဝတ္ဆင္ပါေလ။

344 Shares
error: Content is protected !!