ကေလးငယ္ကို မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တိုက္ေကၽြးႏိုင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည့္ လြဲမွားေနသည့္ အယူအဆ (၅)ခ်က္

ေၾသာ္.. ဒီအယူအဆေတြက လြဲေနတာလား? 

ေယာင္းတို႔ေရ.. ကေလးငယ္ေတြကို မိခင္ႏုိ႔တိုက္ေကၽြးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြဲမွားေနတဲ့ အယူအဆေတြ ရွိေနပါတယ္တဲ့… ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Save the Children ၊ UNICEF ၊ Alive & Thrive ၊ GIZ ၊ 3MDG နဲ႔ LIFT စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္စီစဥ္ခဲ့တဲ့ “မိခင္ႏို႔မွတစ္ပါးအျခားမလို” ဆိုတဲ့ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရးအတြက္ အားေပးကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့  လူထုအသိပညာေပး လႈံ႔ေဆာ္မႈအစီအစဥ္ ကေန အက္ဒ္မင္တို႔ဆီ ပို႔ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးကို ေယာင္းတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္…

ကေလးငယ္မ်ားကို ေမြးကင္းစမွ ၆ လ အတြင္းတြင္ အျခားအစားအစာမ်ား၊ ေရ သို႔မဟုတ္ ႏို႔မႈန္႔တိုက္ေကၽြးျခင္းမ်ား မလိုအပ္ဘဲ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာ တိုက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေပ်ာ္ရႊင္ကာ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္သည္ကို သိပၸံနည္းက်သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းကသာလွ်င္ ကေလးငယ္တို႔၏ ဘဝအစပထမ ၆လတြင္ လိုအပ္သည့္ အာဟာရပမာဏကိို ေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သေဘာတူညီထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္အသစ္မ်ား၏ ဘဝတြင္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာမ်ားသာမက  စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကဖြယ္ အခက္အခဲမ်ားစြာတို႔ကိုပါ ႀကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကဖြယ္ရာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိႏုိင္ပါက မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားမွ ကင္းေဝးႏိုင္ကာ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တိုက္ေကၽြးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ လြဲမွားေနသည့္ အယူအဆမ်ားအေၾကာင္းကို လူအမ်ား ပိုမိုသိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ အာဟာရသိပၸံပညာပါရဂူ/အာဟာရေဗဒပညာ ရွင္ႏွင့္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဆိုင္ ရာ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အႀကံေပးပညာရွင္ ျဖစ္သူ အန္တီ သဲလ္မာထြန္းသိန္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အန္တီ သဲလ္မာထြန္းသိန္း၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

လြဲမွားေနသည့္ အယူအဆ ၁မိခင္အမ်ားစုသည္ လံုေလာက္သည့္ မိခင္ႏို႔ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ဟူ၍ လူအမ်ားက ထင္မွတ္ထားၾကပါသည္။ 
အမွန္ေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ မိခင္ႏို႔ကို မထုတ္ႏိုင္တဲ့ မိခင္အေရအတြက္ဟာ လူအမ်ားထင္မွတ္ထားတဲ့ အေရအတြက္ထက္ ပိုၿပီးနည္းပါးပါတယ္။ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ဒါမွမဟုတ္ရင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိတာပါ။ ေျပာရရင္ မိခင္တခ်ိဳ႕ဟာ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းကို မသိတာေၾကာင့္ မိခင္ႏို႔ထြက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ႀကံဳရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္း တိုက္ေကၽြးေရးက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုလို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္ေတြအတြက္ မိခင္ႏို႔ရည္နည္းပါးရျခင္းရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ မိခင္ႏို႔ရည္ထုတ္လုပ္တဲ့ မိခင္ႏို႔မွာ လႈ႔ံေဆာ္မႈအားနည္းတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေန ျဖစ္ရတာကေတာ့ မိခင္ေတြဟာ ကေလးငယ္ေတြကို လံုေလာက္တဲ့ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ကေလးငယ္က မိခင္ႏို႔ကို ပံုမွန္ မစို႔တာေတြေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ အၿမဲဆိုသလို မိခင္ေတြနဲ႔ေတြ႔တိုင္း မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးရာမွာ ကေလးငယ္ေတြကို ဘယ္လိုမွန္ကန္တဲ့ ေပြ႔ခ်ီနည္းေတြနဲ႔ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါက သိပ္ကိုုအေရးႀကီးတယ္။ မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရး ခရီးတစ္ေလ်ာက္မွာ အစတည္းက ကေလးငယ္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ မိခင္ႏို႔ကို ရယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းက မိခင္ႏို႔ေကာင္းေကာင္း ထြက္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ကေလးငယ္ကို အခိ်န္ပိုေပးၿပီး မိခင္ႏို႔ကို ပံုမွန္တိုက္ေကၽြးျခင္းဟာ မိခင္ႏို႔ရည္ကို ထုတ္လုပ္ေပးေနတဲ့ မိခင္ႏို႔ကို ပုိမိုလႈံ႔ေဆာ္ေပးရာေရာက္ၿပီး ႏို႔ရည္ပိုမိုထြက္ဖို႔ကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႔ ေတြ႔ျဖစ္ေနတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ မနန္းအိမ္ညင္ ဆိုရင္ အေရွ႕မွာေျပာသြားတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အကုန္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူဟာ မိခင္ႏို႔ကိုလည္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တာကုိ အံ့မခန္းေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။

လြဲမွားေနသည့္ အယူအဆ ၂ – ကေလးငယ္မ်ားကို မိခင္ႏို႔အျပင္ ေရကိုပါ တိုက္ေကၽြးဖို႔ လိုအပ္သည္ဟူ၍ လူအမ်ားက ထင္မွတ္ထားၾကပါသည္။

မိခင္ႏို႔ရည္မွာ ကေလးငယ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြ၊ ဗီတာမင္ေတြနဲ႔ သတၱဳဓာတ္ေတြပါဝင္ၿပီး ေရပါဝင္မႈက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတာကို သိပၸံနည္းက်ေတြ႔ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပူအိုက္တဲ့ရာသီမွာေတာင္ မိခင္ႏို႔ရည္က ကေလးငယ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ အာဟာရနဲ႔ ေရဓာတ္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္ေတြကို ေရတိုက္ေကၽြးမိရင္ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ေရာဂါပိုးမႊားေတြ ဝင္ေရာက္ကာ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာနဲ႔ အဖ်ားဝင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ကေလးငယ္ကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဗိုက္ျပည့္ သြားေစၿပီး မိခင္ႏို႔ေကာင္းေကာင္းတိုက္ေကၽြ းႏိုင္ဖို႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြဲမွားေနသည့္ အယူအဆ ၃ – မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးငယ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အာဟာရကို ျဖည္ဆည္းေပးဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ရွည္ၾကာလြန္းသည္။ 

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနစဥ္မွာ မိခင္ႏို႔ကေန ႏို႔ရည္ကို အဆက္အျပတ္ ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း ကေလးငယ္ကို မိခင္ႏို႔ အခ်ိန္မွန္တိုက္ေကၽြးျခင္းအေလ့အထက မိခင္ႏို႔ိ ပိုမိုထုတ္လုပ္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီအေလ့အက်င့္က မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးဖို႔အတြက္ မိခင္ႏို႔ရည္ျပန္လည္ျပည့္တင္းခ်ိန္ အခ်ိိန္အပိုုင္းအျခားတစ္ခုရယ္လို ႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနစရာ မလိုအပ္ေၾကာင္းကို ျပေနပါတယ္။ မၾကာခင္က ေတြ႔ဆံုျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေမျဖစ္သူ မေအးေအးေဇာ္ က သူ႔ရဲ႕ သမီးကေလးအတြက္ မိခင္ႏို႔ကို အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား တိုက္ေကၽြးျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္ကို ၆၀၀ စီစီ ကေန ၇၀၀ စီစီ ထြက္ပါတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ဒါကမ်ားျပားတဲ့ပမာဏတစ္ခုပါပဲ။ မွန္ကန္တဲ့ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးနည္းလမ္းကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ သိရွိနားလည္ထားၿပီး၊ အဘက္ဘက္ကေန ကူညီပံ့ပိုးေပးတဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရွိထားမယ္ဆိုရင္ မိခင္တစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈကင္းေဝးေစၿပီး မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္း တိုက္ေကၽြးျခင္းကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြဲမွားေနသည့္ အယူအဆ ၄ – မိခင္ႏို႔ မၾကာခဏ တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္ကို အလြန္အကၽြံခ်ီပိုးျခင္းသည္ ၎ကို မီွခိုတတ္ေသာသူျဖစ္ေစသည္။

ေမြးကင္းစကေန ၆ လအထိ မၾကာခဏ မိခင္ႏုိ႔တိုက္ေကၽြးခံရၿပီး ခ်ီပိုးခံရတဲ့ကေလးငယ္ေတြဟာ သူတို႔အတြက္လိုအပ္တဲ့ အေကာင္းဆံုးအာဟာရကို ရရွိၾကရံုသာမက စိတ္လံုၿခံဳမႈရရွိတတ္ၾကေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြအရသိရွိရပါ တယ္။ အဲဒီလိုကေလးငယ္ေတြဟာ မိခင္ေတြနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းနီးမႈတစ္ခုဖန္တီးႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ဘဝရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရးပံုစံေတြကိုပါ တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေစပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းနီးမႈတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းဟာ မိခင္ေတြအတြက္ မိခင္ႏို႔တုိက္ေကၽြးရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူေစသလို ကေလးရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ပိုၿပီးအလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဟာ မိခင္နဲ႔ေမြးကင္းစကေလးငယ္တို ႔အၾကား ပထမဦးဆံုးနဲ႔ အားအေကာင္းဆံုး ရင္းႏွီးမႈတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစပါတယ္။ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ အလြန္႔အလြန္ကို ပီတိျဖစ္စရာပါပဲ။

လြဲမွားေနသည့္ အယူအဆ ၅ – ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားသည္ အစားအစာ အလြန္ေရြးခ်ယ္စားသံုးရမည္။

မိခင္ေတြဟာ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနခ်ိန္မွာ အသား၊ ငါး၊ ၾကက္သား၊ အသီးအႏွံ၊ ဆန္အပါအဝင္ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ အစားအေသာက္ပံုစံနဲ႔ စားေသာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လူႏွစ္ဦးစာ စားရတာျဖစ္တာေၾကာင့္ အစားအေသာက္ပမာဏ သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္အုပ္စုေတြကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းက မိခင္ႏို႔ထြက္နည္းေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကန္႔သတ္ထားတာက မိခင္ႏို႔ တိုက္ေကၽြးေနခ်ိန္မွာ မိခင္အေနနဲ႔ အားအင္ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ကၽြန္မ ေဆြးေႏြးေပးေနတဲ့ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မဇင္မာထြန္းဆိုရင္ သိပ္ကိုအားကိုးရတဲ့ အမ်ိဳးသားကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ မိခင္ႏို႔ထြက္ဖို႔အတြက္ သူအခက္အခဲရွိေနတယ္ဆိုရင္ သူ႔ခင္ပြန္းက ႏို႔ထြက္ေကာင္းေစမယ့္ အစားအေသာက္ေတြအေၾကာင္း ရွာေဖြဖတ္ရႈၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးတတ္တယ္။ သိပ္ကို ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ သူ႔ခင္ပြန္းကိုယ္တုိင္ ေဈးကိုသြား၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္မယ့္ ခ်က္ျပဳတ္စရာေတြကို ဝယ္ၿပီး ခ်က္ေပးတတ္ပါတယ္။ ဖခင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ကူညီေပးလို႔ရပါတယ္။

 

No Comments Yet

Comments are closed