ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္နႈတ္ခမ္းနီအေရာင္ ေရြးခ်ယ္မယ္?

အနီေလးလား…ပန္းေရာင္ေလးလား..ေဘဘီႀကိဳက္တာေျပာ။?
ဒီဗီဒီယိုမွာ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ နႈတ္ခမ္းေလးဖူးဖူးေလးျဖစ္ေနေအာင္ ဘယ္လိုဆိုးရမလဲဆိုတာပါ ပါတယ္ေနာ္..။ ၾကည့္ၾကည့္လိုက္။

No Comments Yet

Comments are closed