အခ်စ္ထက္ အစားအေသာက္ကိုေရြးသင့္ေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

အစားလား၊ အခ်စ္လား။ ေယာင္းၾကိဳက္တာေရြးပါ။

အစားအေသာက္သည္ အေရာင္၊အနံ႔႐ွိသည္။(ေမႊးသည္ မေမႊးသည္ကား သင့္လက္ရာေပၚတြင္မူတည္သည္)၊ အရသာအမ်ိဳးစံုလင္လွလြန္းသည္ ။
အခ်စ္သည္ အေရာင္၊အနံ႔၊အရသာမ႐ွိပါ။အစားအေသာက္သည္ မ်ားမ်ားစားမိလ်ွင္ အိမ္သာသို႔ဝင္ထြက္ရဖြယ္သာ႐ွ ိသည္။အခ်စ္သည္ မ်ားမ်ားခ်စ္မိလ်ွင္ ရြာသာႀကီးသို႔တန္းသြားရကိန္ း႐ွိသည္။

အစားအေသာက္သည္ ေခ်းမ်ား၍ ကိုယ္ႀကိဳက္တာကိုယ္စားလို႔ရ သည္။
အခ်စ္သည္ ေခ်းမ်ားလ်ွင္ FA ျဖစ္တတ္သည္။အစားအေသာက္သည္ ၅၀၀၀ ပံုေပးလ်ွင္ ဗိုက္ကားေအာင္စားႏိုင္သည္။အခ်စ္သည္ ႏွလံုးသားပင္ ပံုေပးေသာ္လည္း ရံဖန္္ရံခါတစ္စစီ နင္းေျခခံရတတ္သည္။

အစားအေသာက္သည္ မစားခ်င္လ်ွင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါသူအား စြန္႔ၾကဲ၍ရသည္။
အခ်စ္သည္ မခ်စ္ခ်င္လ်ွင္ စြန္႔ၾကဲ၍မရ။ (ကတ္ေၾကးစာ၊ ဓားစာ မိမည္)အစားအေသာက္သည္ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာမလို။ ရြာက သာေအးပင္လ်ွင္ ပိုက္ဆံေပးပါက ပီဇာစားႏိုင္သည္။အခ်စ္သည္ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာလိုသည္။

အစားအေသာက္သည္ စိတ္ေက်နပ္ေစသည္။အခ်စ္သည္ စိတ္ကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစသည္။အစားအေသာက္သည္ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း share စား၍ရသည္။အခ်စ္သည္ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း share ခ်စ္မိပါက ပါးအ႐ုိက္ခံရဖြယ္႐ွိသည္။အစားအေသာက္သည္ စားေသာက္စရိတ္သာကုန္က်မည္။
အခ်စ္သည္ ဖုန္းေဘ၊တကၠစီခ၊ပန္းျခံဝင္ေ ၾကး၊ စားဖိုးေသာက္ဖိုး မ်ားစြာကုန္က်မည္။အစားအေသာက္သည္ အစားအေသာက္႐ူးလ်ွင္ အငတ္မ ဟုသာအေခၚခံရမည္။အခ်စ္သည္ အခ်စ္႐ူး႐ူးလ်ွင္ လင္တ႐ူးဟုအေခၚခံရမည္။

ကဲ..
အစားအေသာက္လား??အခ်စ္လား??
ႀကိဳက္တာေရြးပါ။ ? ? ?

Christina (For Her Myanmar)

No Comments Yet

Comments are closed