ဒါေလးေတြပဲၾကည့္ၿပီးေတာ့ Exo မန္ဘာေတြထဲက ဘယ္သူလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကလား?

Debut လုပ္ကတည္းက စၾကည့္လာမွ ေျဖႏိုင္မွာေနာ္ 😛 

Exo-L အစစ္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ေအးေဆးပဲ ေနမွာ 😀

[viralQuiz id=70]
No Comments Yet

Comments are closed