Crime

မုဒိမ္းမႈေတြကို ျပင္းထန္စြာ စီရင္ဖို႔ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့တဲ့ အာဂအမ်ိဳးသမီး

“ကၽြန္မသမီး အႏၱရာယ္ရွိေနၿပီ” ဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ (#daughter in danger)ရဲ႕ အရင္းအျမစ္