Knowledge

အလုပ္ခြင္နဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနွာင့္ယွက္မႈ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း မဖြယ္မရာေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေန႔စဥ္ဘဝရဲ႕ အခက္အခဲတစ္ခုလို၊ အရိပ္ဆိုးတစ္ခုလိုပါပဲ။