Career

အလုပ္သစ္ ဝင္လို႔ ခ်ဳပ္ရတဲ့ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစာခ်ဳပ္ (EC)ထဲမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြ မျဖစ္မေန ပါရမလဲ?

“ဘာမွန္းမသိပါဘူး.. စာခ်ဳပ္လာေပးတာနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္တာပဲ” ဆိုတာမ်ိဳး မလုပ္လာသင့္ပါေနာ္..