ႈInterview

သားသမီးေဇာနဲ႕ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရင္း ေအာင္ျမင္လာခဲ့သူ ေဒၚသင္းသင္းေဆြနဲ႕ ခဏတာ

အိမ္မွဳကိစၥေတြနဲ႕ ပဲ အခ်ိန္မကုန္ခ်င္ဘူးလို႕ ရဲရဲႀကီးဆုံးျဖတ္ထားၿပီးၿပီလား။

ေဒါက္တာေက်ာ္ဟန္သာျမင့္ (သို႔) ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျပသူလူငယ္တစ္ဦးနဲ႔ေတြ႕ဆံုျခင္း

အက်ႌတစ္ထည္ကို ခ်ဳပ္ဖုိ႔ဆိုရင္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္တဲ့လူငါးေယာက္ေလာက္ကို လုိက္ေမးမွ အရင္ေခတ္က အက်ႌတစ္ထည္ရဲ႕ ပံုစံရတယ္။