ံHorror Knowledge

ဂ်ပန္ျပည္က ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေနရာ(၃)ခု

ေခ်ာက္ခ်ားစရာေကာင္းတာက ဝိညာဥ္ေတြ၊ ပရေလာကသားေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနသလို၊ အဲ့ဒီလုိ ပရနယ္လြန္ကိစၥေတြမပါဘဲနဲ႔ေတာင္ ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေနၿပီးသားေနရာေတြပါ။