ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုေပးၾကမလဲ?

အႀကံေပးခ်င္ေပမဲ့ ဘယ္လို အႀကံေပးရမလဲ မသိျဖစ္ေနခဲ့ရင္… 

တစ္ခါတေလမွာ ကိုယ္က ေဝဖန္အႀကံျပဳတာမ်ိဳး လုပ္ေပးခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျပာရခက္ေနတာမ်ိဳး၊ ကိုယ္ေျပာလိုက္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ကိုယ့္ကို အျမင္မၾကည္ေတာ့မွာကို စိုးရိမ္ေနတာမ်ိဳး၊ သူတို႔နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မွာ စိုးတာမ်ိဳး ျဖစ္ဖူးၾကလား ေယာင္းတို႔? ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ Wynee က အက္ဒ္မင္တို႔က တစ္ဆင့္ ေယာင္းေယာင္းတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲအတြက္ ကူညီေပးလိုက္ပါၿပီေနာ္…

သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အႀကံျပဳေဝဖန္ခ်က္မွာ အေျခအေန-အျပဳအမူ-အက်ိဳးဆက္ ဆိုတဲ႔ အခ်က္အလက္ (၃)ခု ပါပါတယ္။

အေျခအေန

အေျခအေနကို ေဖာ္ျပတဲ႔အခါ ေနရာနဲ႔အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ ဥပမာ “ေယာင္းေရ… မေန႔ကအစည္းအေဝးမွာ  presentation လုပ္တုန္းက….” စသျဖင့္နဲ႔ အစခ်ီပါ။

အျပဳအမူ

ေယာင္းအဓိကထားၿပီး ေျပာခ်င္တဲ႔ အျပဳအမူေတြကို အခ်က္အလက္နဲ႔တကြ တိတိက်က်ေျပာပါ။ ဥပမာ “မေန႔ကအစည္းအေဝးမွာ ေယာင္း presentation လုပ္တုန္းက slide ၂ ခ်က္က မေရမရာျဖစ္ေနတာနဲ႔ ေရာင္းအားျပဇယားမွာ အမွားေတြကိုတြ႔ခဲ႔ရတယ္” ဆုိတာမ်ိဳးေပါ့..

အက်ိဳးဆက္

ဒီလို အမွားတစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့လို႔ ဘယ္လို အက်ိဳးဆက္မ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာ ထည့္ေျပာသင့္ပါတယ္။ ေယာင္းနဲ႔ တျခားသူေတြ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ခံစားရတဲ့ အေၾကာင္းကိုေျပာျပတဲ႔အခါ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ နာမ္စားကိုသံုးပါ။ ဥပမာ “မေန႔ကအစည္းအေဝးမွာ ေယာင္း presentation လုပ္တုန္းက slide ၂ ခ်က္က မေရမရာျဖစ္ေနတာနဲ႔ ေရာင္းအားျပဇယားမွာ အမွားေတြကိုတြ႔ခဲ႔ရတယ္။ အဲဒီမွာ ဒါရိုက္တာေတြလည္း ရွိေနတာမို႔ ဒီလိုအမွားဟာ ကိုယ့္အဖြဲ႔အတြက္ မေကာင္းဘူးလို႔ ကၽြန္မေတာ့ ထင္မိတယ္” လို႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုပါပဲ။

ေနာက္ထပ္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကေတာ့…

၁။ တျခားသူေတြ အေျခအေနတစ္ခုကို သံုးသပ္ဖို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးဖို႔ အားေပးပါ။

၂။ သူေပးတဲ႔အႀကံေပးခ်က္ကို နားလည္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးစဥ္းစားပီး အေျခအေနကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။

၃။ တျခားသူေတြ ေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ႔ အခါတိုင္းမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ အႀကံဳျပဳခ်က္ေတြေပးၿပီး ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္း ေအာက္တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါေသာ Wynee Myanmar Organisation အား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Related Article >>> ေအာင္ျမင္တဲ့ဘဝတက္လမ္း ေအာင္ျမင္တဲ့ Career သို႔သြားမယ္

HOW TO PROVIDE GOOD FEEDBACK? THE SITUATION – BEHAVIOUR – IMPACT (SBI) TOOL

Have you ever faced difficulties giving feedback? Do you find it difficult handling confrontation with colleagues? If you are one of them, #Wynee wants to help you deliver more effective feedback.

The Situation – Behavior – Impact (SBI) Feedback Tool will help you focus on delivering appropriate comments to specific situations and behaviors.

SITUATION: Define where and when; in other words, put your feedback into context (e.g. “During the meeting yesterday, when you gave the presentation..”)
BEHAVIOUR: Describe specific behaviors you want to address. It’s important for you to focus on the mistake (factual information), do not make assumptions (e.g. “During the meeting yesterday, when you gave the presentation, you were uncertain about two slides and your sales projections were incorrect.”)
IMPACT: Use “I” statements to describe how you and others felt as a consequence (“During the meeting yesterday, when you gave the presentation, you were uncertain about two slides and your sales projections were incorrect. I felt embarrassed because the directors were there. I’m worried this has affected our team’s reputation.”)

NEXT STEPS

a) Encourage the other person to think about the situation and provide feedback.
b) Give time to digest the feedback, develop specific actions together to improve the situation.
c) Provide positive feedback on what the other person has done well, and help him/her build on it.

No Comments Yet

Comments are closed