ေၾကာင္နက္ေလးေတြက ယူေဆာင္လာေပးႏုိင္တဲ့ ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္မ်ား

ဘာလဲ ေၾကာင္အနက္ေတြ႕တိုင္း ကံဆိုးမယ္၊ ကံဆိုးမယ္နဲ႔.. ဘယ္ရမလဲ.. ေၾကာင္နက္ေလးေတြအတြက္ ေရွ႕ေနလုပ္လိုက္ၿပီ.. 😛 

ခ်စ္ျခင္းသည္သာ (၁၈- ဇာတ္သိမ္းပိုင္း)

သူ ေနာက္ထပ္အထြန္႔တက္လိုက္သည္။ ဒီေလာကမွာ သူအရမ္းခ်စ္ရတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေကာင္မေလးနဲ႔ ျပန္လည္ဆံုစည္းလိုေၾကာင္း။