မုန္႔ဟင္းခါး Operation ( အပုိင္း – ၁ )

လိမၼာတဲ့သားႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ လူေတြ႔တုိင္း ၾကြားေလ့ရွိသလုိ သားေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ရမယ့္ ေခၽြးမေတြအေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ေၾကာင္းကုိလည္း အတင္းတုတ္ေလ့ရွိသည္။