ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ဘဝမ်ား

လင္သားနဲ႕ သားသမီးေတြအတြက္ ျဖည့္ဆည္းရင္း ကိုယ္ပိုင္ဘဝေပ်ာက္ဆံုးသြားရသူ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနၿပီလဲ? 

Bella ရဲ႕ Translucent Powder ဘာလဲ ဘယ္လဲ?

မိတ္ကပ္လိမ္းျပီးတိုင္း လူဆီထုတ္ေရာင္းလို႕ရေအာင္ အဆီျပန္တတ္ပါတယ္ဆုိတဲ့ ေယာင္းတို႕အတြက္ တကယ္အသံုးတဲ့မယ့္ Translucent Powder ေလး