စာဖတ္၊ စာေရးနဲ႕ အစားအေသာက္ အရူးအမုူူးၾကိဳက္တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းသူေလးပါ။ ေရးသမွ် စာေလးေတြ ဖတ္ေပးတဲ့ အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။