အျမင္ေလးလည္းလွ၊ စားလို႔လည္းေကာင္းတဲ့ ထမင္းျပာ(သို႔) ေအာင္မဲညိဳ ထမင္းခ်က္နည္း

အေလ့က်ေပါက္တဲ့ အျပာေရာင္ ေအာင္မဲညိဳပန္းေလးကို ထမင္းနဲ႔တြဲၿပီး ခ်က္စားလို႔ရတယ္ဆိုတာ ေယာင္းတို႔ သိၿပီးၾကၿပီလား??