အလွအပ၊ ဖက္ရွင္၊ gym နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြ၊ အခ်စ္ေရး စတဲ့က႑ေတြကို အဓိကထားေရးတဲ့ စာေရးသူေပါက္စေလး ေတ်ာက္ပါ 😁 အခြီနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးစာေတြကိုလည္း ဒဲ့တိုးေတြ ေရးတတ္ပါေသးတယ္ 😛
Beauty

ေယာင္းရဲ႕ခ်စ္ခ်စ္ေကာင္ေလး မျဖစ္မေနသိထားသင့္တဲ့ ေယာင္းရဲ႕အေျခခံအလွအပေရးရာ…

မသိရေကာင္းလားဟဲ့ ဆိုၿပီးမၾကာခဏေနာက္ဂ်ိန္ပေလးရတဲ့ အတြဲေလးေတြအတြက္ မင္မင့္လက္ေဆာင္ 😛