ဆုေတာင္းမွားခဲ့မိပါတယ္ (၅)

ဒီသားေလးကလည္း ထက္ တစ္ေယာက္တည္း download ဆြဲလို႔ရလာတာ မဟုတ္ဘူး ေမာင္။ ေမာင္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ ရလာတဲ့ ရင္ေသြးေလးပါ

ဆုေတာင္းမွားခဲ့မိပါတယ္ အပိုင္း (၂)

“ေဖာက္ျပန္ျခင္းဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုက ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုကို လိုအပ္လို႔ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဆုေတာင္းေတြ မွားခဲ့ၾကရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ဦးေဆြ…”