ေပါင္းစပ္အသားအေရကို အလွဆံုးထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖို႔ အိမ္တြင္းနည္းလမ္း (၄)မ်ိဳး

အသားေျခာက္လို႔ အဆီပါတာေလးလိမ္းရင္ T-Zone မွာ အဆီေတြျပန္၊ အဆီေတြမ်ားလို႔ matte ေလးလိမ္းရင္ ပါးေတြအသားေျခာက္ ဒုကၡေတြေရာက္ေနတဲ့ ေယာင္းတို႔အတြက္