မိုးရာသီမွာ ကမ္းေျခဘက္ကို ခရီးထြက္မယ္ဆိုရင္ ဒါေတြ ျပင္ဆင္ထားပါ။

တကယ္လို႔မ်ား မိုးတြင္းမွာ ကမ္းေျခဘက္ခရီးထြက္မယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ထားရင္ေတာ့ မိုးရြာတာကို စိတ္မေကာက္ေတာ့ဘဲ ဒီေဆာင္းပါးကို အားကိုးလိုက္ပါေတာ့ ေယာင္းေရ…