ကၽြန္မကေတာ့ Miaပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာေတြ၊ က်န္းမာေရးေတြ ေရးေပးမယ့္သူပါ။ foodieျဖစ္တာမို႔ ဟင္းခ်က္နည္းေတြလည္း ေရးေပးမွာေနာ္။
News Women News

ႏွိပ္စက္တဲ့ ေဆာ္ဒီမိသားစုကေန ထြက္ေျပးလာေပမယ့္ ခ်က္ခ်င္း ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ရသြားတဲ့ မယ္ကံေကာင္းေလး Rafah

အမေလး… ေတာ္ေတာ္ သတၱိေကာင္းေပလို႔ေပါ့… မဟုတ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ႏွိပ္စက္ခံေနရမယ္ မသိ

Food Recipes

အရသာလည္းရွိ အိမ္မွာလည္း အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ ကင္းမြန္အစာသြပ္ (၂)မ်ိဳး

ဂ်ပန္ ကင္းမြန္ေကာက္ညွင္းအစာသြပ္နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ ကင္းမြန္အစာသြပ္နည္းေတြေနာ္