ကၽြန္မကေတာ့ Miaပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာေတြ၊ က်န္းမာေရးေတြ ေရးေပးမယ့္သူပါ။ foodieျဖစ္တာမို႔ ဟင္းခ်က္နည္းေတြလည္း ေရးေပးမွာေနာ္။
Career

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မျဖစ္မေန သိထားရမယ့္ အခ်က္မ်ား

ကိုယ့္ကို အလုပ္ခြင္အတြင္း အႏိုင္က်င့္ညွဥ္းပန္းမႈေတြ ေပၚလာရင္ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းသင့္လဲ?